98-9394223559+

 

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

درک من از ارتباط بدون‌خشونت:

ارتباط بدون خشونت برایم مساوی است با زبان زندگی، یعنی زبانی که هر روز و هر لحظه و در همه عرصههای زندگیام حضور دارد، به نظرم به نوعی هدفش کاهش رنجی است که در روابط هر روزه خود می‌بریم و یا به عبارت دیگر افزایش رضایت در روابط‌مان تا بتوانیم کیفیت دیگری از ارتباط را خلق کنیم، کیفیتی که تحقق بخش نیاز همگان باشد.

زبان زندگی شامل سه عرصه و حیطه اثرگذاری است، که عبارتند از ارتباط با خود، ابراز صادقانه خود و دریافت همدلانه دیگران .تصویر زیر درک من از چگونگی ارتباط و دایره اثرگذاری هر فرد در این الگو است.

اگر فرض کنیم یک فرد در خلاء ارتباطی زندگی می‌کند، که قطعا عملی نیست، این تصویر را خواهیم دید: دایره نماد فرد است، و دو پیکان درون آن نمادی از چگونگی ارتباط با خود است، و پیکان خارج دایره نمادی است از ابراز صادقانه خود یا گفتن؛

 نفر اول

اگر فرد دیگری را نیز تصور کنیم چنین تصویری خواهیم داشت:

نفر دوم

مستطیل نمادی است از محدوده اثرگذاری هر فرد، چه در ذهن خود و چه در تجربه عملی می‌توانیم پیدا کنیم که هر فرد در ارتباط با دیگران یک محدوده اثرگذاری دارد، یعنی ما می‌توانیم حرف خود را ابراز کنیم ولی نمی‌توانیم فرد مقابل را وادار به پذیرش حرفهایمان کنیم. از طرف دیگر ممکن است بتوانیم مانع ابراز با صدای بلند حرف دیگران شویم و همزمان نمیتوانیم مانع وجود و حضور آن فکر و نظر در ذهن فرد شویم.

اگر این دو فرد در رابطه متقابل قرار گیرند چنین تصویری خواهیم داشت:

ارتباط

در این ساختار می‌توانیم سه عرصه ارتباط را  ببینیم. دو پیکان داخل هر دایره نمادی است از رابطه با خود، خطی که از طرف دایره ما به سمت دایره دیگر می‌رود نماد ابراز صادقانه خود و یا گفتن است و گفته های دیگر که با پیکانی از طرف دیگر به سمت ما می‌آید می‌شود شنیده‌های ما که می‌خواهیم همدلانه بشنویم. با این سه عرصه ارتباطی است که کیفیت ارتباط ما ساخته می‌شود و ممکن است به سمت رضایت دو نفره‌ی ما و حتی گروه بزرگتر پیش برود. همچنانکه این امکان نیز وجود دارد که با برآورده نشدن نیازهایمان موجب ناخوشایندی شود.

امیدوارم به مرور تصاویر و درک همراهان در تمرین زبان زندگی به این صفحه اضافه شود. 

تصویر اول: ارسالی از محبوبه خطیبی 

 محبوبه خطیبی