98-9394223559+

 

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

فهرست نیازها

در الگوی ارتباط بدون خشونت بر این باوریم که هر رفتار و عمل هر انسانی برای تحقق نیازی صورت می گیرد، هرچند ممکن است حتی خود فرد این آگاهی را نداشته باشد و علت رفتار خود را عادت، جبر، و یا حتی بدون علت بداند و بگوید همینجوری.

وقتی می خواهیم با نیازها مرتبط شویم و آن را از راهبردها تمیز دهیم. اگر بدانیم ملاک تشخیص نیازها از راهبردها، ویژگی‌های نیازهاست، نه کلمات، به ما کمک کننده خواهد بود.

ویژگی نیازها عبارت است از: 1- جهانی‌اند، 2- همیشگی‌اند، 3- وابستگی متقابل دارند، 4- وابسته به هیچ فرد یا عمل خاصی نیستند. برای توصیف نیازها افراد مختلف کلمات متفاوتی را شناسایی می کنند تا بتواند با آنچه در درون خود می یابند رابطه برقرار کنند. از این رو فهرست های مختلف با کلمات متفاوتی وجود دارد و آنچه مهم است ویژگی نیاز است نه نامی که هر کس بر آن می نهد.

برای افزایش دایره واژگانی که می تواند توصیف کننده نیازها باشد، و هر فرد را قادر سازد تا مجموعه کلماتی بیابد تا با نیازهای خود و دیگران مرتبط شود و آن را به دیگران ابراز کند. سه فهرست مختلف را در زیر ارائه می دهم.

1- فهرست نیازها که در کتاب ارتباط بدون خشونت،زبان زندگی در سال 2003 ارائه شده است

2- مرکز ارتباط بدون‌خشونت در سال 2005 فهرستی را منتشر کرده است.

3- دو تن از مدرسین بین المللی فهرستی از نیازها را در غالب تصویری گل مانند ارائه کرده اند.

فهرست نیازها 1

 
احترام
حمایت
اعتماد
فهم
محبت
بازی
تفریح
خنده
ارتباط معنوی
زیبایی
هماهنگی
الهام
نظم
صلح
پرورش جسمانی
هوا
غذا
حرکت، ورزش
حفظ زندگی از تهدیدات آن: ویروس، باکتری، حشرات و حیوانات طعمه خوار
استراحت
ارتباط جنسی
سرپناه
لمس
آب
استقلال
انتخاب کردن آرزوها، اهداف وارزش‌های خودمان
انتخاب کردن روش خودمان برای تحقق آرزوها، اهداف و ارزش‌های خودمان
گرامی داشت
تجلیل کردن از خلق زندگی و تحقق آرزوها
تجلیل کردن از فقدان‌ها : معشوق، آرزوها و غیره. (سوگواری )
کمال
اصالت
خلاقیت
معنی
ارزش برای خود
وابستگی متقابل
پذیرش
قدردانی
صمیمیت
تعلق
توجه
همکاری در غنی ‌سازی زندگی ( تمرین کردن قدرت هر فرد به وسیله آنچه که به زندگی ارائه می ‌کند )
امنیت عاطفی
همدلی
(صداقت (تقویت صداقت تا ما را قادر سازد تا از محدودیت‌هایمان بیآموزیم
عشق
اطمینان خاطر مجدد

فهرست نیازها 2

 
برخی از نیازهای اساسی مشترک بین همه‌ی ما
این فهرست نیازهای انسانی است بدون آن که فراگیر و جامع باشد و یا قطعی و نهایی.
امیدوارم نقطه شروعی باشد برای حمایت از هر کسی که می‌خواهد در فرایند خود اکتشافی فعال باشد و بتواند درک بیشتر و ارتباط بین مردم را تسهیل کند.
 
صداقت
اصالت (واقعی بودن) حفظ ارزش‌ها
حضور  
بازی
شادی شوخی
صلح
آسایش زیبایی
اتحاد معنوی نظم
الهام هماهنگی
برابری  
معنی
آگاهی سهیم بودن
ابراز خود شایستگی(توانایی انجام آنچه می‌خواهیم)
امید کشف
انگیزش مشارکت
بهره‌وری (استفاده بهینه از وقت و انرژی) مطرح شدن
تجلیل زندگی موثر بودن
چالش وضوح
خلاقیت هدف
درک (فهمیدن معانی، مفاهیم، ...) هشیاری
رشد یادگیری
سوگواری  
روابط انسانی
اجتماع دیدن و دیده شدن
احترام/ احترام به خود شناختن و شناخته شدن
ارتباط صمیمیت
اعتماد عشق
امنیت روانی علاقه
ایمنی قدردانی
پذیرش گرمی (در ارتباط)
پرورش متقابل بودن (برابری ارزش نیازها)
تعلق اجتماعی محبت
تعلق عاطفی معاشرت
توجه نزدیک بودن
ثبات وحدت رویه
حمایت همدلی
درک و درک شدن همکاری
سلامت جسمانی
آب سرپناه
ارتباط جنسی غذا
استراحت/ خواب لمس
ایمنی هوا
تحرک / نرمش  

فهرست نیازها 3

نیازها جهانی اند

نیازها به هیچ فرد خاص که عمل خاصی را انجام دهد ارجاع نمی یابد؛

هر کاری هر کسی انجام می دهد تلاشی است برای ابراز یک نیاز.

تعارض وقتی شکل می گیرد که ما به جای شنیدن نیازهای درون خودمان و دیگران، درباره راهبردهای تحقق نیازها بحث می کنیم.

 

Inspired by the work of Marshall Rosenberg, Ph.D. and Manfred Max-Neef, Ph. D., Chilean economist 2007 Peaceworks Jim & Jori Manske, http://radicalcompassion.com

Modified by Catherine Cadden, Jiva Manske and Jesse Wiens / ZENVC www.zenvc.org
Translated into Farsi by Kamran Rahimian