98-9394223559+

 

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

 نمادهای ارتباط بدون خشونت (NVC) 

 

در الگوی ارتباط بدون‌خشونت چه نمادهایی وجود دارد؟ زرافه، شغال، زرافه خیابانی، پلیس زرافه، زرافه نوپا هر کدام به چه صورت عمل می کنند؟

 

 

 

https://www.aparat.com/v/0qMcY

https://www.youtube.com/watch?v=sVTrvdbQL6E