98-9394223559+

 

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

  ارتباط بدون خشونت، زبان زندگی: در زمان حل مساله بین دو نفر چه می‌توان کرد؟

 

چگونه می‌‌‌توانیم برای حل مساله بین دو نفر اقدام کنیم؟ توجه به نیازهای دو طرف همزمان با توجه به نیازهای خودمان می‌تواند امکان یافتن راه‌حل را افزایش دهد.

 

 

 

 

https://www.aparat.com/v/kv2cA

https://www.youtube.com/watch?v=utXz_5a3OAM