98-9394223559+

 

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

ارتباط بدون‌خشونت، زبان زندگی: انتخاب کلمات در همدلی

 

در این انیمیشن انتخاب کلمات در همدلی به شیوه‌ی پرتاب توپ تشبیه می‌شود و از این طریق بر اهمیت انتخاب کلمات تاکید شده و به این نکته توجه می‌شود که همدلی علاوه بر داشتن حضور، نیازمند مهارت نیز است.

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=nyHqfl0pqR8

https://www.aparat.com/v/hC68u