98-9394223559+

 

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

ارتباط بدون‌خشونت، زبان زندگی: تاثیر شنیدن شغالی و زرافه ای

 

یادگیری تفاوت شنیدن به شیوه شغالی و زرافه‌ای به ما کمک می‌کند در دریافت و پردازش پیامی که به سوی ما می‌آید، هشیاری بیشتری داشته باشیم.

 

 

 

https://www.aparat.com/v/BSynf

https://www.youtube.com/watch?v=BJXlkNMxv1A